HISTORIE MĚSTA

Přelouč patří k nejstarším historicky doloženým místům regionu. První zmínka se datuje do roku 1086, kdy král Vratislav I. věnoval Přelouč benediktinskému klášteru v Opatovicích. S klášterem byla úzce spjata  až do husitských válek. Na příhodném místě zde na vrcholu opukové terasy vysoko  nad Labem vzniklo tržní centrum, pro které získal opatovický klášter od krále  Přemysla Otakara II. v roce 1261 městské privilegium. Zřejmě již od této doby užívá Přelouč jako svůj znak černý rošt ve zlatém poli, atribut sv. Vavřince, patrona Opatovického kláštera. Na městské pečeti je však znak doložen až v 16. století.

Po objevení stříbrných ložisek a rozmachu těžební činnosti  v Kutné Hoře od konce 13. století vzrostl i význam Přelouče jako strategického  tranzitního místa při labském brodu na spojnici Kutné Hory s Hradcem Králové. Koncem 14. století zřídil opatovický klášter při přeloučském konventu i samostatné probošství. Z roku 1421 pochází kronikářský záznam o dobytí  a zničení Přelouče, stojící na táborské straně, vojskem Jana Městeckého z Opočna.

Význam Přelouče poté na řadu desetiletí poklesl. Stalo se z ní malé  zemědělské městečko, patřící od roku 1518 k pardubickému panství. Období nového hospodářského a kulturního rozkvětu čekalo Přelouč až ve druhé polovině 16. století. Přelouč tehdy získala renesanční podobu a v roce 1580 potvrdil Rudolf II. privilegia královského komorního města.

Za třicetileté války a později v době tereziánských válek v 18. století však Přelouč znovu utrpěla značné škody a na další dvě století se stala jen provinčním zemědělským městečkem. Změnu ve vývoji Přelouče přinesla až první polovina 19. století v souvislosti se stavbou nové císařské silnice a zvláště pak železnice. Díky napojení na železniční obchodní tepnu se záhy stala Přelouč po Pardubicích druhým hospodářsky nejvýznamnějším městem pardubického regionu. Od roku 1850 do roku 1960 měla Přelouč status okresního města.

Farní kostel sv. Jakuba Kaple navštívení Panny Marie Morový sloup na Masarykově náměstí Evangelický kostel Divišova vila