ORGANIZAČNÍ TÝM

Sdružení:  

23. 3. 1995 byla uzavřena Smlouva o sdružení mezi městem Přelouč, Českým filmovým a televizním svazem FITES, z.s. a Hereckou asociací. Sdružení je ustavené k vyhlašování a organizaci cen za nejlepší herecké výkony filmového a televizního dabingu. Čestnou předsedkyní sdružení je Pavlína Filipovská. Úkolem sdružení je uspořádání a finanční zajištění celé akce.

Logo:

logo

   

Autorem loga Ceny Fratiška Filipovského je přeloučský výtvarník pan Ivo Štěpánek. V Únoru 1997 město Přelouč podalo žádost o udělení ochranné známky. V březnu r. 1998 má logo již osvědčení o zápisu ochranné známky.

Odborná porota:

Odbornou porotu jmenuje sdružení. Své zastoupení v něm má Město Přelouč, FITES,z.s., Herecká asociace, Asociace pracovníků se zvukem a  Jednota překladatelů a tlumočníků a Obce překladatelů. Počet členů odborné poroty musí být lichý. O Ceně diváků se rozhoduje  hlasováním na stránkách www.dabingforum.cz. Vyhodnocení musí být známo do 30. června běžného roku.Město Přelouč zajišťuje organizaci a slavnostní vyhlášení cen a spolupořadatelé (FITES a Herecká asociace) se podílí na přípravě doprovodného programu.

Ceny a pamětní listy:    

Zhotovitelkou keramických výtvarných symbolů - plastik je Claudie Vanišová z Ronova nad Doubravou. Rozměry sošek - malá: 20,5 x 16,5 cm, velká: 25,5 x 21 cm. Znění textu na výtvarném symbolu se předává do 31. 3., stejně tak stanovení počtu kusů.

Zhotovitelkou pamětních certifikátů je Veronika Kovářová z Mělic u Přelouče. Jedná se o  zdobené grafické listy na ručním papíře.