Kategorie udělovaných cen

a) CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za nejlepší mužský a ženský herecký výkon v dabingu  

– uděluje Město Přelouč

     

b) CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za dabingové zpracování audiovizuálního díla

– uděluje Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.

     

c) CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za překlad a úpravu dabovaného audiovizuálního díla

– uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů za přispění Obce překladatelů

     

d) CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za celoživotní dabingovou tvorbu

– uděluje přidružený donátor na návrh Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

     

e) CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního díla

– uděluje Asociace pracovníků se zvukem

     

f) CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za celoživotní herecké mistrovství v dabingu  

– uděluje Herecká asociace

     

g) CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby

– uděluje Město Přelouč

     

h) CENA FRANTIŠKA FILIPOVSKÉHO za dabingové zpracování TV seriálu

– uděluje FITES, z.s. (s podporou donátora)

     

i) CENA DIVÁKŮ za nejlepší výkon nebo dílo v dabingu

– pod záštitou společnosti INTERGRAM, z. s.  – hlasují diváci

     

j) ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY za dětský herecký výkon v dabingu do 15 let věku dítěte „KOUZELNÝ PRSTEN“

– garantem je Ondřej Kepka a prezidium Herecké asociace

   

   

Cena FF 2009 Cena FF do roku 2008 Pamětní certifikát z roku 2001 Pamětní certifikát z roku 2002 Pamětní certifikát z roku 2003