2. ročník udílení Cen Františka Filipovského za nejlepší herecký výkon v dabingu (1996)

Druhý ročník udílení cen Františka Filipovského za dabing se konal 14. 9. 1996.    

Cena místo v srdci:

Udílení Ceny Františka Filipovského za nejlepší herecký výkon v dabingu bylo v tomto roce nominováno na Cenu Místa v srdci (tuto cenu získá akce, která významným, novým způsobem obohacuje, zkvalitňuje nebo zpestřuje život v daném místě, a která již přinesla dílčí výsledky).

   

Publikace o dabingu:

V roce 1996 byla poprvé vydána brožura pod názvem: „Ceny za nejlepší dabing audiovizuálního díla Přelouč 96“. V této brožuře jsou shrnuty všechny tři ročníky (nultý 1994, první 1995 a druhý 1996).

Výsledky:  

Prezidium Herecké asociace Praha udělilo Cenu za celoživotní mistrovství v dabingu Petru Haničincovi, Otakaru Brouskovi, Aleně Vránové a Bohumilu Švarcovi

Filmový a televizní svaz FITES udělilo Cenu za mimořádný dabing audiovizuálního díla „Francouzská revoluce“

Elmaru Klossovi - režiséru českého dabingu

Josefu Eismannovi - autoru českého dabingu

Město Přelouč udělilo  

Hlavní cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu Blance Bohdanové, za ztvárnění role slečny Daisy v americkém filmu „ Řidič slečny Daisy“

Hlavní cenu Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu Luďku Munzarovi, za ztvárnění rolí ve filmech „Jean od Florety“ a „Manon od pramene“

Cenu diváka za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu na základě celostátní ankety Valerii Zawadské a za nejlepší mužský herecký výkon Miroslavu Moravcovi.

Celkem přišlo 1141 ks anketních lístků. Mužský vítěz získal 201 hlasů a ženská vítězka 189 hlasů. (Celkem bylo hodnoceno 98 herců a 87 hereček.)

Po skončení tohoto programu proběhla tisková konference s herci.

Z akce byly pořízeny šoty pro TV Premiera a TV Nova.  

Slavností předávání cen vysílala ČT1 v ten samý den ve 22.00 hod.

   

Mezi návrhy na Ceny Nadace Český literární fond byl i návrh TV Premiéra na ocenění pana Petra Kostky za dabing hlavního představitele v seriálu „Hercule Poirot“. Výbor sekce pro film a televizi NČLF ocenil mimořádný výkon p. Kostky v rámci udílení cen Fr. Filipovského. Nadace ČLF se tímto rokem přidala ke spoluúčasti na předávání cen za dabing v Přelouči.

 

2. ročník (1996) 1 2. ročník (1996) 2 2. ročník (1996) 3 2. ročník (1996) 4 2. ročník (1996) 5