1. ročník udílení Cen Františka Filipovského za nejlepší herecký výkon v dabingu (1995)

První ročník dabingových cen se v Přelouči uskutečnil 16. 9. 1995.

Hlavním pořadatelem je Město Přelouč, spolupořadateli jsou Český filmový svaz a televizní svaz FITES a Herecká asociace Praha. Společně s týdeníkem televize, agenturou FOIBOS a agenturou Faber pořádali tento ročník.

Pořadatelé se dohodli udělovat každoročně, třetí sobotu v září, v rodném městě Františka Filipovského Přelouči, při příležitosti Dne evropského kulturního dědictví Ceny za dabing.

Výsledky:

Prezídium Herecké asociace Praha udělilo čtyři ceny za celoživotní mistrovství v dabingu:

Jaroslavě Adamové, Eduardu Cupákovi, Jiřímu Holému a Soběslavu Sejkovi

Český filmový a televizní svaz - FITES udělil:

a) Zvláštní cenu in memoriam za dlouholetou úspěšnou práci v dabingu Zdenkovi Sirovému

b) Cenu za mimořádný dabing audiovizuálního díla „Julius Ceasar“ z cyklu Souborné dramatické dílo Williama Shakespeara režisérovi Zdeňkovi Hruškovi a autorovi českých dialogů Jiřímu Joskovi

Město Přelouč udělilo tyto ceny:

a) Cenu Františka Filipovského za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu za ztvárnění dvojrole Daniela Hillarda a paní Daubtfierové v americkém filmu „Táta v sukni“ Viktoru Preissovi

b) Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu za ztvárnění role Cory Papadakisové v americkém filmu „Pošťák zvoní vždy dvakrát“ Janě Preissové  

c) Cenu diváků za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu v uplynulém roce na základě výsledků celostátní divácké ankety Věře Galatíkové

d) Cenu diváků za nejlepší mužský herecký výkon v dabingu v uplynulém roce na základě výsledků celostátní divácké ankety Pavlu Trávníčkovi

Diváci mohli hlasovat během května a června. Z poslaných hlasů byli vylosováni výherci, kteří vyhráli večeři s vítězi divácké soutěže.

ROZPOČET:

Předpokládaný rozpočet na 1. ročník byl 270 000,-Kč, ve skutečnosti se vyšplhal na 463 000,- Kč.

1. ročník (1995) 1 1. ročník (1995) 2 1. ročník (1995) 3 1. ročník (1995) 4 1. ročník (1995) 5