Tisková zpráva

Dabing 2011 – výsledky

 

17. 9. 2011 proběhl v Přelouči již XVII. ročník udílení Cen Františka Filipovského za nejlepší tvůrčí a herecké výkony v dabingu. Slavnostního večera se ve společenském sále Občanské záložny kromě představitelů města, odborné poroty a řady novinářů zúčastnily i známé herecké osobnosti. Přípravou scénáře se stejně jako v loňském roce ujal pan Gustav Oplustil, režie Pavel Vantuch. Úvodního slova se pak již tradičně ujala paní Pavlína Filipovská a mezi dalšími účinkujícími byl např. Václav Marek a jeho BLUE STAR, Zdeňka Veselková, Pavel Švestka, Věra Nerušilová, Josef Štágr a Dáša Zázvůrková. Celým programem stejně jako v loňském roce provázel herec a moderátor Jan Rosák. Novinkou letošního večera bylo promítání ukázek všech nominovaných děl.

Zkrácený záznam předání cen za dabingovou tvorbu v roce 2010 – Ceny Františka Filipovského Město dabingu a staletá historie natočila Česká televize, vedoucí dramaturg – Ivan Hubač, šéfdramaturg – Ondřej Šrámek, scénář – Pavlína Filipovská a Pavel Vantuch, kamera – Josef Nekvasil, režie – Pavel Vantuch.  Záznam bude vysílán 20. září 2011 ve 21.45 na ČT 2.

Ve třináctičlenné odborné porotě se letos poprvé objevil i zástupce TV Barandov. Pro příští rok je pak přislíbena účast zástupce televizní společnosti HBO. Porota letos zasedala od 18. listopadu 2010 do 8. června 2011 a neměla opět jednoduchý úkol.

Nakonec rozhodla takto:

V hlavní kategorii, tj. Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský herecký výkon v dabingu si letos odnesla Tereza Bebarová  za roli Funny ve filmu FUNNY LADY  a Martin Stránský za roli Dr. House v seriálu Dr. HOUSE VI. Obě ceny uděluje Město Přelouč spolu se Zvláštní cenou Františka Filipovského za mimořádné dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků různých žánrů tvory animované a dětské. Tu si letos odnesl snímek TUČŇÁCI Z MADAGASKARU I. v režii Alice Hurychové.

Cenu Jednoty tlumočníků a překladatelů za mimořádnou kvalitu překladu a úpravy dabovaného audiovizuální díla, kterou uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů získal snímek VOJENSKÝ SOUD SE VZBOUŘENCI Z LODI CAINE za překlad Pavla Medka a úpravu Vladimíra Žďánského.

Dalším oceněním je Cena FITESu za mimořádné dabingové zpracování hodnotného audiovizuálního díla včetně seriálů. Tuto cenu uděluje Český filmový a televizní svaz FITES a v letošním roce ji získal snímek FUNNY LADY v režii Vladimíra Žďánského.

Cenu Sennheiser a Asociace pracovníků se zvukem za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního díla, udělovanou Asociací pracovníků se zvukem získalo PROROCTVÍ – zvuk Miloš Vrána a Antonín Němec.

Cena F. Filipovského za celoživotní mistovství v dabingu, kterou uděluje prezidium Herecké Asociace, byla letos udělena Janě Štěpánkové, Janu Skopečkovi, Jaroslavu Kunešovi, Janu Schánilcovi a Karlu Janskému – in memoriam. Cenu FITESu za celoživotní mimořádnou dabingovou tvorbu si letos odnesla Olga Walló.

Cenu diváků za nejlepší výkon nebo dílo v dabingu si letos odnesl Martin Stránský za roli Dr. House v seriálu Dr. House, v režii Marka Tomažiče. O udělení této ceny hlasují diváci na stránkách www.dabingforum. Cena je udělována pod záštitou společnosti INTERGRAM – nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů.

Bohatý program byl pro diváky a návštěvníky jako každoročně připraven na Masarykově náměstí v Přelouči. Celý program byl zahájen v 13.00 dětskou diskotékou, poté se na pódiu vystřídali Jan Bendig, Markéta Konvičková či Zelenáči Mirka Hoffmana. V podvečerních hodinách vystoupil na náměstí Banjo band Ivana Mládka a přeloučská skupina Polymetal. Tak, jako v loňském roce, byla i letos pro návštěvníky připravena velkoplošná projekce – diváci na náměstí tak mohli v přímém přenosu sledovat předávání cen za dabing z Občanské záložny.

Již tradičně mohli diváci navštívit i Zahradní Galerii v prostorách Ateliéru Josef. Zde byla k vidění výstava obrazů, fotografií ATELIER JOSEF a soch z WORKSHOPU. Mezi účinkujícími se pak v bohatém programu objevili např. Žesťový kvartet – ZUŠ Přelouč, písničkář Adam Katona, sdružení potulných muzikantů – KOLEDNICE, skupina Polymetal, komorní duo Jana Heryanová-Ryklová a František Lamač. Součástí Zahradní galerie je i v letošním roce vyhlášení charitativní tomboly, jejíž výtěžek bude opět věnován Dětské klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové.      

   

 

hlavní cena hlavní cena Předání cen 17. ročníku 17.9. 2011 Předání cen 17. ročníku 17.9. 2011 Předání cen 17. ročníku 17.9. 2011